نشست ادبی بازشناسی زبان و ادبیات پارسی گرایش بوشهر شناسی در مرکز فرهنگی آموزشی فرتورگران برگزار گردید

این نشست با حضور شاعران، ادیبان، ادب دوستان و اصحاب رسانه برگزار شد:
در شات اول: زینب یوسفی مدیر مرکز فرهنگی آموزشی فرتورگران و مجری برنامه، با یاد نام خداوند متعال و قرائت یکی از اشعار سروده اش برنامه را آغاز کرد.
در شات دوم: محمد یوسفی مسئول مرکز فرهنگی هنری آموزشی فرتورگران ضمن بیان خیر مقدم به معرفی برنامه های این مجموعه پرداخت و به حمایت از هنرمندان اشاره کرد.
در شات سوم: با شعر خوانی زیبای دکتر مجید عابدی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی منور گشت.
در شات چهارم: معرفی کوتاهی از زندگینامه استاد حیدر عرفان توسط مجری برنامه زینب یوسفی انجام شد. در این قسمت استاد حیدر عرفان در ابتدا با توسل به کتاب قرآن مجید آغاز کرد و در ادامه به بازشناسی زبان پارسی گرایش بوشهر شناسی پرداخت. ایشان به تاریخچه زبان پارسی اشاره ویژه ای داشتند و در پایان با خوانش شعری از سروده هایشان به سرانجام رساند.
در شات پنجم: شاعر و پژوهشگر جوان و خوش آتیه بانو مرضیه ترکی نژاد به خوانش شعر خود پرداخت.
در شات ششم: شاعر گرانقدر آقای محمد امینی شعر خود را قرائت نمود.
در شات هشتم: آقای خداداد علامی با قرائت شعر خود زینت بخش محفل شدند.
و در پایان بانو زینب یوسفی ضمن تشکر از حضور پرشور کلیه شاعران، ادیبان و ادب دوستان به تشکر از بانو سهیلا شعبانی بابت همراهی و همکاری با مرکز فرهنگی هنری فرتورگران پرداخت.