سرکار خانم دکتر کرمپور مدیر کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی از موسسه فرهنگی هنری فرتورگران لیان بازدید کرد.
این بازدید در مورخ ۹۸/۲/۲۴ ساعت۱۸ با حضور جناب آقای زندویان معاون هنری سازمان ارشاد اسلامی استان بوشهر و جناب آقای مرتضی قائدپوری هنرمند هم استانی انجام شد.
خانم کرمپور ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی به تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان به برنامه‌های فرهنگی هنری اشاره کرد.
وی تصریح کرد: موسسات فرهنگی و هنری بازوان اصلی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای فعالیت ها و نقش موثری در کشف استعدادهای جوان و نوجوان در بخش های مختلف ایفا می کنند.

کرمپور اظهار داشت: موسسات فرهنگی هنری در کنار آموزش یک حرفه، مکان خوبی برای پر کردن اوقات فراغت و فضایی مناسب در جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: عشق و علاقه مهمترین اصل جهت فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر است که برای حل مشکلات در این حوزه باید این مهم را مدنظر داشت و من این فاکتور را در تک تک چهره پرسنل موسسه فرتوگران مشاهده کردم.
محمد یوسفی به ارائه عملکرد موسسه فرتورگران لیان طی شش ماه گذشته پرداخت.
و در پایان به سه نفر از هنرجویان گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

عکاس : مریم عمرانی