آدرس : استان بوشهر شهربوشهر- چهارراه فضیلت ، خیابان جمهوری اسلامی ، شهرک ساحل (منازل سازمانی نیروی) دریایی پلاک 199 موسسه فرهنگی هنری فرتورگران لیان

تلفن تماس : 09367789379

ایمیل : fartourgaran@gmail.com

صندوق پستی : 1144-75135


https://goo.gl/maps/ETC368NrCj52